Menu

Tag: Quảng Nam: Phát triển thành trung tâm du lịch lớn của cả nước 3

Quảng Nam: Phát triển thành trung tâm du lịch lớn của cả nước

0 Comments


Quảng Nam có tiềm năng, lợi thế với 02 di sản văn hoá thế giới là: Đô thị cổ Hội An, Khu Di tích thánh địa Mỹ Sơn, Khu dự