Menu

Tag: Du lịch Trung Quốc Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn giá tốt từ Hà Nội 6

Du lịch Trung Quốc Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn giá tốt từ Hà Nội

0 Comments


Trương Gia Giới nằm về phía Tây bắc tỉnh Hồ Nam, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Nơi đây có công