Menu
0 Comments

Tham khảo về bảng báo giá dịch vụ luật sư biquyetchung.com dành cho các doanh nghiệp

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

Tham khảo: Luật su tư vấn đất đai

STT                         DỊCH VỤ                   GIÁ             GHI CHÚ
1 Thành lập Công ty 2.000.000-2.500.000 VNĐ Đã bao gồm: Luật sư Tư vấn các vấn đề pháp lý và chiến lược, tất cả các loại phí cần đóng.
2 Đăng ký Thuế lần đầu 1.000.000-1.500.000 VNĐ
3 Thay đổi nội dung ĐKKD 1.000.000-1.500.000 VNĐ
4 Thành lập CN, VPĐD 1.500.000-2.000.000 VNĐ
5 Luật sư nội bộ DN 3.000.000 VNĐ/tháng Tư vấn các vấn đề cơ bản của DN
6 Đăng ký lao động ban đầu + BHXH 1.000.000-1.500.000 VNĐ
7 Tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho Doanh nghiệp 3.000.000-5.000.000 VNĐ
8 Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp 5.000.000 VNĐ
9 Tư vấn Quản trị nội bộ Doanh nghiệp 5.000.000 VNĐ
10 Tư vấn Xây dựng và soạn thảo Quy chế hoạt động cho Doanh nghiệp 9.000.000 VNĐ
11 Soạn thảo Hợp đồng cho Doanh nghiệp 3.000.000-20.000.000 VNĐ
12 Môi giới Thương mại, Đại diện cho Thương nhân 20.000.000 VNĐ
13 Dịch vụ báo cáo thuế cho Doanh nghiệp Liên hệ
14 Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Liên hệ
15 Luật sư đi đi đàm phán, thương lượng theo yêu cầu của Doanh nghiệp 2.000.0000-15.000.000 VNĐ

DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI

STT                        DỊCH VỤ                     GIÁ              GHI CHÚ
1 Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ 9.000.000 VNĐ Chưa bao gồm lệ phí Nhà nước
2 Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dung đất 7.000.000 VNĐ
3 Tư vấn thủ tục tách thửa (chia, tách sổ đỏ) 7.000.000 VNĐ
4 Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai (làm thủ tục trước bạ, sang tên nhà đất) 8.000.000 VNĐ
5 Tư vấn để Việt Kiều mua nhà tại Việt Nam 9.000.000 VNĐ
6 Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán đất đai (Tại VP công chứng) 1.500.000 VNĐ
7 Tư vấn thừa kế đất đai 4.500.000 VNĐ
8 Tư vấn thương lượng, giải quyết tranh chap đất đai 8.000.000 VNĐ Tư vấn và tiến hành hoà giải theo luật định
9 Tư vấn khởi kiện tại Toà án để giải quyết tranh chấp đất đai 18.000.000 VNĐ Chưa bao gồm lệ phí Nhà nước

Xem thêm: Tư vấn ly hôn

DỊCH VỤ DÂN SỰ

STT                        DỊCH VỤ                     GIÁ               GHI CHÚ
1 Tư vấn pháp luât trực tiếp tại văn phòng 300.000-500.000 VNĐ/lượt Thời gian không quá 1 giờ
2 Soạn thảo Đơn thư kiến nghị, Đơn yêu cầu, Đơn đề nghị … 500.000-2.500.000 VNĐ/đơn Hỗ trợ gửi văn bản tới bên thứ ba
3 Soạn thảo Di chúc, Văn bản thỏa thuận về tài sản, Văn bản phân chia tài sản 2.000.000-5.000.000 VNĐ/1 bản Đã gồm phí tư vấn
4 Soạn thảo Đơn khởi kiện, Đơn kháng cáo, Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo … 1.000.000-2.500.000 VNĐ/ 1 đơn
5 Giải quyết tình huống Pháp lý bằng tư vấn trực tiếp theo hết vụ việc và soạn thảo văn bản 5.000.000-15.000.000 VNĐ
6 Thù lao Luât sư tham gia Tố tụng, Đại diện tại Toà án Mức tối thiểu là  15.000.000 VNĐ/1cấp xét xử/giai đoạn giải quyết vụ việc
7 Luật sư đi xác minh thu thập chứng cứ 8.000.000-15.000.000 VNĐ
8 Tư vấn giải quyết tranh chấp về Thừa kế khi hết thời hiệu khởi kiện, hoặc khi Tòa án trả lại Đơn khởi kiện do hết thời hiệu Liên hệ
9 Tranh chấp ly hôn có ra tòa 9.000.000-15.000.000 VNĐ Không bao gồm tranh chấp tài sản
10 Các dịch vụ Pháp lý khác Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *