Menu
0 Comments

Giới thiệu về dịch vụ luật sư biquyetchung.com giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền thường được thực hiện trong thời gian dài, có nhiều thay đổi, bổ sung nên cần xác định thời hiệu khởi kiện. – Thời hiệu khởi kiện được xác định như sau:

– Đối với hợp đồng giao kết trước 01-7-1996 thì áp dụng quy định về thời hiệu theo điều 56 pháp lệnh HĐDS, có thời hạn khởi kiện là 3 năm kể từ ngày “vi phạm hợp đồng”.

 Tham khảo: thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

– Thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo quy định cụ thể tại tiểu mục 1.1 mục 1 phần I Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP về những trường hợp có thoả thuận mới.

– Quy định tại điều 162 BLDS 2005 về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện cũng phải được áp dụng cho việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp hợp đồng giao kết trước 01-7-1996 (vì trước đây chưa có quy định này).

– Thời hiệu khởi kiện đối với các hợp đồng được xác lập từ 01-7-1996 đến 01-01-2005 được quy định cụ thể tại tiểu mục 1.2 mục 1 phần I Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP là 2 năm kể từ 01-01-2005 nếu tranh chấp phát sinh từ 01-01-2005 trở về trước.

Hợp đồng vay tiền chỉ thuộc một trong 4 (bốn) dạng thức sau đây:

– Vay có kỳ hạn, có lãi;

– Vay có kỳ hạn, không lãi;

– Vay không kỳ hạn, có lãi; và

– Vay không kỳ hạn, không lãi.

Khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng vay tài sản, cần xác định mức lãi suất từng thời điểm khác nhau khi thời gian vay kéo dài và mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng có sự thay đổi. Một hợp đồng vay tiền gồm có 3 (ba) thời điểm tính mức lãi suất cần phân biệt như sau:

Xem thêm: thủ tục thu hồi đất đai

– Mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng, vào thời điểm hai bên giao dịch.

– Mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng, vào thời điểm vi phạm nghĩa vụ thanh toán (ngày chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán).

– Mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng, vào thời điểm xét xử sơ thẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *