Menu
0 Comments

Chia sẻ về quy trình công bố sản phẩm nồi, muỗng, nĩa inox

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì tất cả sản phẩm bán ra thị trường phải làm công bố sản phẩm. Tùy vào loại sản phẩm thì sẽ làm công bố: công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm, công bố hợp quy,…

Đối với sản phẩm Inox tiếp súc trực tiếp với thực phẩm thì theo QCVN-12-3 thì để công bố sản phẩm chúng ta cần phải kiểm nghiệm những chỉ tiêu sau:

Tham khảo: Công bố sản phẩm

Chỉ Tiêu Giới hạn tối đa
Arsen 0,2 μg/ml
Cadimi 0,1 μg/ml
Chì 0,4 μg/ml
Phenol 5 μg/ml
Formaldehyd Âm Tính
Cặn Khô 30 µg/ml
Epichlorohydrin 0,5 μg/ml
Vinylchlorid 0,05 μg/ml

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy phép liên quan

– Giấy phép kinh doanh;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu có). Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP kể từ ngày 02/02/2018 thì cơ sở sản xuất “dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm” thì không thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

– Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Bước 2: Soạn hồ sơ hoàn chỉnh, chính xác

– Bản tự công bố

– Kết quả kiểm nghiệm

– Nhãn sản phẩm

Xem thêm: Tư công bố sản phẩm

Bước 3: Nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng

Bước 4: Kiểm tra thông tin tự công bố trên cổng thông tin điện tử

Bước 5: Tiến hành kinh doanh, sản xuất theo như nội dung đã công bố tránh bị phạt sau khi hậu kiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *